Stichting BeeldAnoniem

Beeldanoniem behoort tot de basis infrastructuur voor de professionele fotografen, ontwerpers en illustratoren in ons land. De Stichting maakt het mogelijk om voor beeld waarvan de maker onbekend is, of niet gevonden kan worden, alsnog het auteursrecht te regelen.

Beeldanoniem geeft een vrijwaring af, als de potentiële gebruiker aan een aantal voorwaarden heeft voldaan. De vergoeding die daarvoor wordt gerekend wordt beheerd in een vrijwaringsfonds, om, als de betreffende auteursrechthebbende zich meldt, de gebruiksrechten alsnog te voldoen.

Stichting FotoAnoniem werd in 1984 opgericht. De eerste voorzitter was de legendarische fotograaf Sem Presser, die ook aan de wieg stond van de fotografenvereniging GKf, de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten NVF, de Zilveren Camera en auteursrechten organisatie Burafo. Daarmee past onze Stichting in een illuster rijtje.

In 2021 heeft FotoAnoniem zich, na uitgebreid overleg met de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO, verbreed tot Stichting BeeldAnoniem. De statuten zijn in die zin aangepast. Vanaf nu werkt de Stichting niet alleen voor verweesde foto’s, maar ook voor het werk van ontwerpers en illustratoren waarvan de maker niet te vinden is.

De Stichting hanteert voor haar werk een tarievenlijst, die regelmatig, in samenspraak met de organisaties van makers wordt geactualiseerd. Die tarievenlijst is van groot belang. De tarievenlijst van de Fotografen Federatie, tegenwoordig DuPho, was indertijd de basis van de tarieven voor nagenoeg de hele industrie. Maar die lijst werd zo’n twintig jaar geleden door de mededingingsautoriteit verboden. Vanaf dat moment fungeert de lijst van onze Stichting als leidraad voor o.a. juristen en rechters in juridische procedures.

Voor alle makers geldt dat handhaving van auteursrechten hoge prioriteit heeft. En daarbij speelt het werk van onze Stichting weliswaar een kleine, maar zeker ook cruciale rol. Immers, van de activiteiten van BeeldAnoniem gaat ook een positieve publicitaire kracht uit.

Het vestigt de aandacht op het feit dat beelden niet zonder meer gebruikt mogen worden. Niet als de maker bekend is, maar zeker ook als de maker niet bekend is.

Stichting BeeldAnoniem
Voor inlichtingen:
info@beeldanoniem.nl
020-788 44 88 Laila Schoots

@ BeeldAnoniem. Ondersteund door Pictorightfonds